Het St Damien-kinderziekenhuis is de enige hoop voor duizenden arme gezinnen die het zich niet kunnen veroorloven om hun kinderen te laten behandelen.

Uitbreiding van de faciliteiten en hulp voor de kosten van een ziekenhuisopname is dringend nodig om onze programma’s te kunnen voortzetten. Helpt u mee?

Reageer vandaag en doe een donatie!

Uw gift is vanaf €40 fiscaal aftrekbaar: zo komt een gift van €40 in werkelijkheid neer op maar €22.)

  • U schenkt en zorgt voor levensnoodzakelijke geneesmiddelen voor een kind met longontsteking (de meest voorkomende aandoening).
  • U schenkt en neemt de kosten van een consultatie bij een kinderarts op u voor een ziek kind.
  • U schenkt en draagt bij aan de aankoop van het nodige medisch materiaal zoals katheters en sondevoeding voor het St Damien-kinderziekenhuis.
  • U schenkt en zorgt ervoor dat een moeder veilig kan
    bevallen in ons kinderziekenhuis.Totaal


Contactgegevens

NPH Belgium (SON)
Heydenberglaan 45/5
1200 Brussel

IBAN: BE 7443 1717 3381 07
BIC-code: KREDBEBB
Nationaal nummer: 0451-686-141
RPR Brussel