Maak vandaag nog het verschil voor kwetsbaar kind in Latijns-Amerika en Haïti!

Uw gift is vanaf €40 op jaarbasis fiscaal aftrekbaar: zo komt een gift van €40 in werkelijkheid neer op maar €22.

Totaal


Contactgegevens

NPH Belgium (SON)
Heydenberglaan 45/5
1200 Brussel

IBAN: BE 7443 1717 3381 07
BIC-code: KREDBEBB
Nationaal nummer: 0451-686-141
RPR Brussel