Totaal

Contactinformatie

Stichting Onze Kleine Weeskinderen
Heydenberglaan 45/5
1200 Brussel

IBAN: BE 7443 1717 3381 07
BIC-code: KREDBEBB
Nationaal nummer: 451-686-141