Help ons mee strijden tegen ondervoeding!

Een toename van bendegerelateerd geweld heeft ervoor gezorgd dat veel wegen in Haïti afgesloten zijn. Dit betekent dat veel mensen momenteel geen toegang hebben tot gezondheidsdiensten. Hierdoor zijn veel ziekenhuizen afgesloten. Volgens de laatste cijfers lijdt ongeveer 20% van de kinderen onder de vijf jaar in Cité Soleil aan ernstige of matige acute ondervoeding, dat is 5% boven de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vastgestelde nooddrempel. Als het geweld voortduurt, kunnen deze cijfers verder toenemen.

We zijn het enige kinderziekenhuis in het land en proberen in deze verschrikkelijke situatie zoveel mogelijk kinderen te redden van ondervoeding.

Een voorbeeld hiervan is de 11 maanden oude Wood. Toen hij in ons kinderziekenhuis werd binnengebracht, bleek dat hij kampte met ernstige ondervoeding, bloedvergiftiging en abcessen op zijn hoofd. Er werd meteen gestart met het speciale behandelingsprogramma voor ondervoeding. Dat verloopt in 3 fasen.

Fase 1 stabilisatie: Aan de hand van transfusies wordt het kind gerehydrateerd en krijgt het speciale melk.
Fase 2 overgang: De focus ligt op het terugwinnen van gewicht.
Fase 3 herstel: Kinderen krijgen speciale voeding en begeleiding om hun lichamelijke en geestelijke gezondheid te verbeteren. Het programma duurt een 6-tal weken. Patiënten blijven in deze fase tot ze het beoogde gewicht hebben. Omdat hij er zo ernstig aan toe was, brengt Wood uiteindelijk 4 maanden door op de afdeling voor ondervoeding.

Wood na 45 dagen behandeling voor ernstige ondervoeding

Uw hulp is dringend nodig

Dankzij uw steun kan St Damien het programma voor ondervoede kinderen blijven inzetten. Zo redt u het leven van kinderen zoals Wood.

Reageer vandaag en help meer kinderen die lijden aan ondervoeding!

Uw gift is vanaf €40 op jaarbasis fiscaal aftrekbaar. Dus als u over het hele jaar minstens €40 in totaal doneert, is een maandelijkse donatie van €15 in feite €8,25.

  • Met €15 per maand kunt u 4 ondervoede kinderen voorzien van volledige laboratoriumanalyses.
  • Met €25 per maand voorziet u in de aankoop van voedsel en katheters die nodig zijn om een ondervoed kind twee weken lang sondevoeding te geven.
  • Met €50 per maand voorziet u in de aankoop van voedsel en de katheters die nodig zijn om een ondervoed kind een maand lang sondevoeding te geven.
  • Voor €80 per maand kunt u een ziek kind een consult op de eerste hulp aanbieden.

Totaal


Contactgegevens

NPH Belgium (SON)
Heydenberglaan 45/5
1200 Brussel

IBAN: BE 7443 1717 3381 07
BIC-code: KREDBEBB
Nationaal nummer: 0451-686-141
RPR Brussel