Een Latijns-Amerikaanse organisatie gespecialiseerd in kinderzorg

Omdat uw ondersteuning zo belangrijk is voor het werk van NPH Belgium, hebben we hieronder een lijst samengesteld met redenen waarom onze stichting uniek is.

Drie meisjes uit Haiti die lachen

Zorg voor kinderen in Latijns-Amerika en Haïti

De democratisering van Latijns-Amerika en de meerdere gebeurtenissen op wereldvlak hebben de publieke aandacht afgewend van Latijns-Amerika en Haïti, maar het blijven één van de regio’s met de hoogste niveaus van ongelijkheid en geweld in de wereld. Daarom blijft de tussenkomst van NPH Belgium (en van u) bij deze regio’s zo belangrijk.

Kinderen krijgen een familie voor het leven

We streven ernaar om kinderen een familie te geven: liefde, veiligheid, voeding, gezondheidszorg, onderwijs en een toekomst. We doen er alles aan om familieleden op te sporen die het contact met de kinderen zijn kwijtgeraakt.

Kinderen worden niet gevraagd om op 18-jarige leeftijd onze kinderdorpen te verlaten, zoals het bij andere instellingen of overheidsprogramma’s wel het geval is. De jongeren vertrekken wanneer ze er klaar voor zijn. Sommigen vertrekken misschien al eerder, maar de meesten vertrekken pas na het afronden van hun studie en hun dienstjaar in het kinderdorp.

Vader, moeder, twee zonen en dochter die gedeelte zijn van het one-family programma

Kinderen worden voorbereid op de toekomst

We streven ernaar om elk kind een sterke basis van academische en interpersoonlijke vaardigheden te geven. Hoewel onze programma’s per land verschillen, bieden we een grote verscheidenheid aan onderwijsmogelijkheden, van kleuter- tot universitair onderwijs, evenals certificaten voor beroepsopleidingen. Ons doel is om de kinderen te helpen hun volledige potentieel te bereiken.

kinderen uit Haïti zeggen hallo in hun school uniform

Broers en zussen blijven bij elkaar

Omdat NPH Belgium een grote familie is, proberen we broers en zussen bij elkaar te houden, ongeacht de moeilijkheden die dat met zich mee kan brengen. We zijn niet selectief, of kinderen nu gezond zijn of niet, academisch in staat zijn of worstelen met andere problemen, we houden ze bij elkaar. Want familie is belangrijk.

twee zusjes in elkaar omarmen

Onze kinderen zorgen voor de planeet

NPH Belgium voelt zich verplicht om ons planeet geschikt te maken voor toekomstige generaties. Op verschillende manieren maken we onze activiteiten en programma’s duurzamer: we gebruiken duurzame energie voor waterverwarming, zonnepanelen voor elektriciteit, afvalscheiding en recycling, compostering en biologisch tuinieren.

Twee kinderen uit Haïti die een plant vasthouden

De kinderen zetten zich ook in voor onze familie

Voordat de kinderen het kinderdorp verlaten, hebben de jongeren één jaar dienstjaar. Dat betekent dat ze NPH ondersteunen door bijvoorbeeld te werken in één van de gemeenschapsprogramma’s of in het kinderdorp zelf. Dit is een zeer belangrijk onderdeel van hun vorming en het versterkt hun gevoel van eigenwaarde. Op die manier geven ze iets terug aan onze familie.

Verzorger en kind die elkaar omarmen

Expertise in zaken die kinderen en jongeren raken

We hebben in al die jaren heel wat expertise opgebouwd op het gebied van voeding, onderwijs, gezondheidszorg, bescherming, professionele ontwikkeling en vele andere gebieden. Neem als voorbeeld ons St. Damien-kinderziekenhuis in Haïti. Dit is het eerste (en enige) kinderziekenhuis in het land.

Moeder en pasgeboren baby in ons St. Damien- kinderziekenhuis

Lokale aanwezigheid

NPH Belgium werkt met veel partners, maar we zijn ook lokaal aanwezig in alle landen waar we werken.

Wanneer we verslag uitbrengen over de behoeften van kinderen en jongeren, dan komt dat steeds uit de eerste hand. Onze medewerkers en vrijwilligers werken elke dag met de kinderen die we ondersteunen; we kennen de problemen die hen aangaan en de mogelijkheden die ze hebben.

Wij werken bijna exclusief met lokale medewerkers in onze kinderdorpen en gemeenschapsprogramma’s. Bovendien zijn er heel wat die zelf in onze kinderdorpen zijn opgegroeid, waaronder directeurs, opvoeders en medisch personeel.

Medewerker van ons kinderdorp in Haïti en klein meisje op zijn rug.