Heeft u nog steeds vragen?

Hopelijk vindt u hier uw antwoord! Klik op een vraag om het antwoord open te vouwen.

Algemeen

Kinderen

Waar zijn onze kinderdorpen gevestigd?

Sinds de oprichting in 1954 heeft NPH meer dan 20.000 kinderen opgevangen.

Op dit moment vangt NPH meer dan 3.000 kinderen op in haar kinderdorpen en gaan meer dan 2.300 kinderen uit arme gezinnen naar onze scholen. Ze wonen in de arme gemeenschappen buiten de kinderdorpen, maar krijgen onderwijs, maaltijden en medische zorgen. In 2018 heeft NPH via haar gemeenschapsprogramma’s meer dan 114.000 dienstverleningen geleverd.

Wat is het NPH-beleid inzake kinderbescherming?

Het is niet mogelijk om de kinderen te adopteren. De kinderen die we opvangen, zijn wees, werden misbruikt en/of leefden in extreme armoede. Zoals alle kinderen hebben ze behoefte aan liefde, veiligheid en een plek waar ze zich thuis kunnen voelen.

Als ze bij ons kinderdorp aankomen, zijn ze er zeker van dat ze een stabiel gezin en thuis hebben.

Vele kinderen komen met meerdere broers en zussen aan. NPH zet zich in om ze bij elkaar te houden. In sommige landen waar NPH werkt, mogen de kinderen die in instellingen zijn geplaatst bij wet geadopteerd worden. In dergelijke gevallen steunen we de inspanningen van de lokale autoriteiten om kinderen in een pleeggezin te plaatsen door middel van formele adoptie- of pleegzorgprogramma’s.

Hebben de kinderen contact met hun familie?

De meeste kinderen staan in contact met hun biologische familie. Gedurende het jaar worden er ook bezoekersdagen gepland. Op zulke momenten kunnen gezinnen de dag samen doorbrengen in het kinderdorp.

Hoe lang kunnen de kinderen bij NPH blijven?

Er is geen leeftijdsgrens. De kinderen blijven bij ons totdat ze zich bereid voelen om zelfstandig te leven. Het hangt ook af van het kind en hoe hij/haar zijn of haar opleiding wil voortzetten. Sommige kinderen verlaten NPH en beginnen te werken na het afronden van de middelbare school of beroepsopleiding. Anderen blijven om te studeren aan de universiteit.

Bovendien wordt van de kinderen verwacht dat ze iets teruggeven aan hun NPH familie wanneer ze hun opleiding hebben afgerond, of voordat ze naar een hogere school gaan. Dat doen ze door een jaar te helpen bij NPH (“año de servicio”). In hun dienstjaar kunnen ze aan het werk in ons kinderdorp of kunnen ze ervoor kiezen om te helpen bij een gemeenschapsprogramma. Tijdens hun dienstjaar worden zij nog steeds ondersteund door NPH.

Is er een religieuze band?

Onze kinderdorpen bevinden zich in overwegend katholieke landen, waardoor de meeste kinderen een katholieke religieuze opleiding krijgen.

Als een kind echter een ander geloof heeft, krijgt het de nodige hulp om zijn of haar geloof te kunnen blijven behouden.

Helpen

Hoe kan ik NPH helpen?

Er zijn vele manieren waarop u ons kunt helpen!

– Doe een éénmalige of maandelijkse donatie

– Word meter of peter (WereldOuder) van één van onze kinderen

– Benoem Onze Kleine Weeskinderen als begunstigde in uw testament

Word vrijwilliger in België of in het buitenland

– Werk samen met NPH als bedrijf of school

– Praat met je vrienden en kenissen over onze stichting en volg ons op social media!

Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen om het verder te bespreken.

Is mijn gift als bedrijf fiscaal aftrekbaar?

De giften worden afgetrokken van de belastbare winst. Het totaal bedrag van de giften waarvoor een aftrek in de vennootschapsbelasting wordt verleend, mag per belastbaar tijdperk niet meer bedragen dan 5% van het positieve resultaat dat na de eerste bewerking is verkregen met een absoluut maximum van 500.000 euro. Een gift is bovendien enkel aftrekbaar van de winst van het boekjaar zelf en is niet overdraagbaar naar latere boekjaren.

Is mijn gift als particulier fiscaal aftrekbaar?

Uw donatie is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis. Voor meer informatie over belastingvermindering voor giften kunt u naar FOD Financiën gaan.