Maak het verschil ook als u er niet meer bent

Uw testamentaire legaat betekent voor vele verlaten en verwaarloosde kinderen werkelijk het begin van een nieuw leven!

Kinderen hebben nood aan liefde, bescherming en veiligheid. In vele Latijns-Amerikaanse landen en Haïti, groeien duizenden kinderen op zonder familie, vaak aan de rand van een vuilnisbelt of in sloppenwijken zonder water of elektriciteit.

Velen van hen komen op zeer jonge leeftijd, in hun naaste omgeving,in aanraking met geweld. Elke dag moeten ze vechten om te overleven. Vaak worden die kinderen al op zeer jonge leeftijd seksueel misbruikt en komen ze zwaar getraumatiseerd toe in onze kinderdorpen.

Geven of nalaten aan deze kinderen betekent dat u ze binnenlaat in uw hart en hen een beter leven toewenst.

Dankzij de hulp van schenkers en legetarissen over heel de wereld hebben we al meer dan 20.000 kinderen kunnen opvangen in onze kinderdorpen. Daarnaast helpen we duizenden andere kinderen binnen hun eigen gemeenschap. Van vele van deze kinderen zijn de ouders werkloos of beschikken deze niet over voldoende financiële middelen om hun kinderen minstens één gezonde maaltijd per dag aan te bieden en hun school kosten te betalen.

Ook deze kinderen hebben u nodig.

GEEF UW HART EEN PLAATS IN UW TESTAMENT

Veel gestelde vragen:

Wat mag u zeker niet vergeten bij het opstellen van een testament?

Vermeld de volgende gegevens wanneer u ons opneemt in uw testament:

Stichting Onze Kleine Weeskinderen
Heydenberglaan 45/5
1200 Brussel

Nationaal nummer: 451-686-141

Wat is het verschil tussen een legaat en een schenking?

Een legaat is een schenking van roerende en/of onroerende goederen via een testament. Dat kan gebeuren ten voordele van een persoon of een erkende organisatie, zoals de Stichting Onze Kleine Weeskinderen. De erflater blijft bij leven de enige eigenaar over zijn vermogen, het testament wordt enkel uitgevoerd bij overlijden.

Een schenking heeft een onmiddelijke uitwerking op het ogenblik van de schenking en is vrij van successierechten en belastingen. Een schenking is bovendien fiscaal aftrekbaar.

Wat gebeurt er indien ik geen testament opstel?

Indien u geen testament opstelt, zal uw erfenis verdeeld worden in overeenstemming met de wettelijke beschikkingen. Uw kinderen (en/of uw overlevende echtgenoot/echtgenote) worden aangeduid als erfgenamen. Indien u geen kinderen heeft, gaan uw bezittingen van rechtswege naar uw familieleden (in principe tot in de 4e graad). Indien u geen wettelijke erfgenamen heeft en u geen testament heeft opgesteld, dan gaat uw erfenis volledig naar de Staat.

Moet ik een notaris raadplegen indien ik een testament opstel?

Neen, u mag ook zelf een testament opstellen. Om elke betwisting of het verlies van het holografisch testament na uw overlijden te vermijden en gelet op de complexiteit van het erfenisrecht, raden wij u echter wel aan om er met een notaris over te spreken. Hij/zij zal uw testament kunnen registreren.

Het eerste contact met de notaris is steeds gratis. Dit kan zowel telefonisch als ter plaatse bij de notaris.

Voor meer informatie kan u terecht op de website www.notaris.be

Voor een overzicht van alle notarissen: lexgo.be/nl/notaris/

Mag ik zelf bepalen hoe mijn geld geïnvesteerd wordt?

Indien u een legaat opstelt ten voordele van Onze Kleine Weeskinderen, kan er in samenspraak een project (bouw, medische zorgen, opleiding,…) of kinderdorp naar keuze aangeduid worden. Stichting Onze Kleine Weeskinderen zal na uw overlijden uw wilsbeschikking absoluut respecteren en uitvoeren zoals afgesproken.

Wat mag ik aan Onze Kleine Weeskinderen nalaten?

U kan zowel onroerende als roerende goederen (meubelen, juwelen, kunstwerken) nalaten. Die zullen verkocht worden onder de beste voorwaarden, door tussenkomst van een notaris of een expert. De opbrengst van de verkoop zal, na aftrek van de kosten, volgens uw wensen toegewezen worden aan projecten en/of kinderdorpen van de stichting in Latijns-Amerika en Haïti.

Hoeveel successierechten betaalt stichting Onze Kleine Weeskinderen?

De stichting is een erkende humanitaire organisatie en geniet van een sterk verminderd successietarief.

Indien u gedomicilieerd bent in Vlaanderen bedraagt deze 8,5%, in Wallonië 7% en in Brussel 7 %.

Mag ik mijn testament aanpassen?

U mag uw testament aanpassen wanneer u het wenst. Wel zal alleen uw laatst geschreven testament geldig zijn.