Gezondheidszorg als mensenrecht

De gezondheidszorgprogramma’s van Onze Kleine Weeskinderen (OKW) zijn opgebouwd rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties en internationale normen die zijn vastgesteld door erkende zorgorganisaties. Onze gezondheidszorg richt zich op de volgende doelen:

Gezondheidszorg in Latijns-Amerika

In Latijns-Amerika sterven kinderen dagelijks aan ziektes die behandeld zouden kunnen worden. Kinderen die in onze kinderdorpen worden opgevangen, hebben vaak ernstige medische problemen. De meesten onder hen zijn ondervoed en hebben niet de nodige inentingen gekregen. Sommigen hebben onmiddellijke behandeling en speciale zorg nodig.


Armoede is de grootste oorzaak van ziektes. Leven in armoede betekent allereerst geen toegang hebben tot de nodige geneesmiddelen en medische behandelingen. Infectieziekten die het gevolg zijn van een gebrek aan toegang tot gezondheidszorg, met name bij zwangere vrouwen, zijn veelvoorkomend in Latijns-Amerika en Haïti. Bovendien is het gebrek aan hygiëne en slechte voedsel- en waterzuivering een bijkomend gevolg van armoede en dus mee verantwoordelijk voor de verspreiding van ziektes..

Duizenden kwetsbare kinderen in Latijns-Amerika hebben krijgen geen medische zorg. Toegang hebben tot een kliniek bij ons kan hun leven veranderen.’ -Dr Edwin Vallecillo, directeur van medische diensten bij NPH

Gezondheidszorg bij Onze Kleine Weeskinderen

We beheren klinieken in alle 11 kinderdorpen. Daar bieden we niet alleen essentiële gezondheidszorg aan onze kinderen binnen het kinderdorp maar ook kinderen en ouders in de arme omliggende gemeenschappen.

Mochten de kinderen gespecialiseerde zorg nodig hebben, dan worden de kinderen door medewerkers begeleid naar lokale ziekenhuizen.

Gezondheidscontrole van een kind in Nicaragua

In veel landen waar we werken, hebben we onze medische diensten uitgebreid met gespecialiseerde programma’s zoals logopedie en kinesitherapie voor kinderen met een handicap.

Programma’s voor gezondheidszorg

  • Gezondheid in de familie
  • Mentale gezondheid
  • Voedselzekerheid
  • Zorg voor mensen/kinderen met een beperking

St Damienkinderziekenhuis in Haïti

In Haïti runt OKW het enige kinderziekenhuis in het land, het St Damien kinderziekenhuis. Het biedt kwalitatieve behandelingen voor een breed scala van gezondheidsproblemen aan ongeveer 80.000 patiënten per jaar. De patiënten betalen volgens wat financieel haalbaar is voor hen. Voor de meest arme mensen is de zorg gratis.

Een kind dat medische zorg krijgt in het St Damien kinderziekenhuis

Het ziekenhuis heeft een eerstehulppost en behandelt ondervoeding, uitdroging, infectieziektes (waaronder TBC en HIV) en andere ziektes (zoals kanker en hartziekten). Het St Damien kinderziekenhuis is het enige ziekenhuis in Haïti dat kinderen met kanker behandelt.

Het ziekenhuis werd in 2006 herbouwd en telt op dit moment 224 bedden.

Gezondheidszorg bij NPH in 2021

In 2021 had 13% van de personen die in onze kinderdorpen wonen (kinderen, jongeren en volwassenen) een handicap of leermoeilijkheden. Zij kregen allemaal therapie die specifiek op hun behoeften was afgestemd.

Daarnaast hebben we het volgende gepresteerd:

  • 19,801 – Medische consultaties (met artsen en verpleegkundigen)
  • 1,973 – Therapiebehandelingen (kinesie, kunst, spraak, ergotherapie)
  • 1,996 – Vaccinaties tegen veel voorkomende kinderziekten