Maak het verschil, ook als u er niet meer bent

Uw testament betekent voor vele weeskinderen een nieuw leven

Alle kinderen hebben behoefte aan liefde, bescherming en veiligheid. Helaas is de realiteit niet overal ter wereld zo rooskleurig. In vele Latijns-Amerikaanse landen en Haïti moeten tal van weeskinderen en kinderen in armoede het in hun eentje zien te redden: ze groeien op zonder familie, vaak aan de rand van een vuilnisbelt of in sloppenwijken zonder water en/of elektriciteit.

Deze kinderen worden niet alleen aan hun lot overgelaten, velen van hen komen op zeer jonge leeftijd in aanraking met geweld. Of nog erger: sommigen zijn zelfs het slachtoffer van seksueel misbruik. Elke dag vechten ze om te overleven. En dat laat sporen na: velen van hen komen getraumatiseerd aan in onze kinderdorpen. Uw testament betekent voor hen de start van een mooi, nieuw leven.

Geef deze weeskinderen een plaats in uw hart én uw testament

Deze kinderen hebben uw hulp nodig. Tal van legatarissen overal ter wereld namen hen al in hun testament op. Dankzij hun financiële steun vingen we al meer dan 20.000 weeskinderen en kinderen in armoede op in onze kinderdorpen.

Daarnaast helpen we duizenden andere kinderen binnen hun eigen gemeenschap. Zij van wie de leefomstandigheden voldoende zijn om thuis te blijven wonen, maar van wie de ouders werkloos zijn. Of die onvoldoende financiële middelen hebben om minstens één gezonde maaltijd per dag op tafel te zetten of hun school te betalen.

Helpt u ons met uw testament om zoveel mogelijk (wees)kinderen zich geliefd en welkom te doen voelen!

GEEF UW HART EEN PLAATS IN UW TESTAMENT

Veelgestelde vragen: weeskinderen opnemen in uw testament

Hoe neem ik Onze Kleine Weeskinderen op in mijn testament?

Dat doet u in de vorm van een legaat. Dat is een schenking van (on)roerende goederen via uw testament. Die schenkt u aan een persoon of een erkende organisatie, Onze Kleine Weeskinderen in dit geval. Het testament wordt pas uitgevoerd wanneer u overlijdt. Zolang dat niet gebeurt, blijft u de enige eigenaar van uw vermogen.

Een legaat is niet hetzelfde als een gewone schenking. Die laatste wordt namelijk meteen uitgevoerd en is vrij van successierechten en belastingen. Een schenking is bovendien fiscaal aftrekbaar.

Wat mag ik aan Onze Kleine Weeskinderen nalaten?

U mag zowel onroerende als roerende goederen zoals meubels, juwelen en kunstwerken nalaten. Die verkopen we onder de beste voorwaarden, samen met een notaris of een expert. De opbrengst van de verkoop wijzen we na aftrek van de kosten volgens uw wensen toe aan de projecten en/of kinderdorpen van de stichting in Latijns-Amerika en Haïti.

Mag ik zelf bepalen hoe Onze Kleine Weeskinderen mijn geld investeert?

Stelt u een legaat op ten voordele van Onze Kleine Weeskinderen? Dan mag u een kinderdorp of project zoals bouw, medische zorgen of opleiding naar keuze aanduiden. Na uw overlijden voeren we uw keuze uit, met respect voor alle gemaakte afspraken.

Moet ik een testament opstellen?

Wel als u Onze Kleine Weeskinderen als legataris wilt steunen. Stelt u geen testament op? Dan wordt uw erfenis verdeeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen: uw kinderen en/of uw overlevende echtgenoot/echtgenote worden aangeduid als erfgenamen. Hebt u geen kinderen? Dan gaan uw bezittingen naar uw familieleden (tot in de 4de graad). Hebt u geen wettelijke erfgenamen en geen testament? Dan gaat uw volledige erfenis naar de Belgische staat.

Wat mag ik niet vergeten als ik Onze Kleine Weeskinderen opneem in mijn testament?

Neemt u Onze Kleine Weeskinderen op in uw testament? Vermeld dan de volgende gegevens:

Stichting Onze Kleine Weeskinderen
Heydenberglaan 45/5
1200 Brussel
Nationaal nummer: 0451-686-141

Moet ik een notaris inschakelen om een testament op te stellen en Onze Kleine Weeskinderen erin op te nemen?

Nee, u mag ook zelf een testament opstellen. Hou er rekening mee dat het erfenisrecht complex is. Om elke betwisting of het verlies van het holografisch testament na uw overlijden te vermijden, raden we u toch aan om een notaris in de arm te nemen en uw testament door hem of haar te laten registreren.

Het eerste contact is altijd gratis. Per telefoon of ter plekke bij de notaris? U kiest. Meer informatie vindt u op: www.notaris.be. Voor een overzicht van alle notarissen surft u naar lexgo.be/nl/notaris/.

Mag ik mijn testament nog aanpassen?

U past uw testament aan wanneer u het wenst. Het laatst geschreven testament is het enige geldige.

Hoeveel successierechten betaalt Stichting Onze Kleine Weeskinderen?

Onze Kleine Weeskinderen is een erkende humanitaire organisatie en profiteer van een sterk verminderd successietarief. Bent u gedomicilieerd in Vlaanderen? Dan bedraagt dat tarief 0 procent. In Wallonië en Brussel is dat 7 procent.