Kinderbescherming op basis van internationale overeenkomsten

De pedagogische, psychologische en gezondheidszorgprojecten bij Onze Kleine Weeskinderen zijn allemaal gebaseerd op een reeks internationale overeenkomsten die betrekking hebben op kinderrechten:

Onze Kleine Weeskinderen informeert regelmatig de kinderen en jongeren over hun rechten, het indienen van een klacht en de hulp die voor hen beschikbaar is.

We houden trainingen per leeftijdsgroep om hen aan te leren hoe misbruik kan worden voorkomen. We laten ze bijvoorbeeld zien hoe ze kunnen reageren op opdringerig gedrag en hoe ze steun kunnen krijgen.

Klachtensysteem

Onze Kleine Weeskinderen heeft een lokaal en international klachtensysteem. Kinderen en jongeren, maar ook medewerkers en vrijwilligers, krijgen jaarlijks een opleiding.

Gedragscode

Alle medewerkers en vrijwilligers zijn onderworpen aan een gedragscode. Het vereist dat zij zich houden aan de rechten van het kind en aan de mensenrechten in het algemeen. Het verplicht hen ook om kinderen te beschermen tegen elke vorm van misbruik. Opvoeders en verzorgers zijn in voldoende mate aanwezig om de veiligheid en het toezicht op de kinderen en jongeren te waarborgen.

Misbruik melden

Medewerkers en vrijwilligers moeten eventuele vermoedelijke gevallen van misbruik melden. Onze Kleine Weeskinderen meldt gevallen van mishandeling en seksueel of emotioneel misbruik aan de lokale autoriteiten. We moedigen iedereen die misbruik ondervindt of waarneemt aan om dit onverwijld aan ons te melden.

Structuur en normen

Alle projecten met betrekking tot de zorg voor de kinderen en jongeren hebben een duidelijke organisatiestructuur, met genoemde verantwoordelijken en gevestigde processen.

De pedagogische, psychologische en medische normen zijn allemaal vastgelegd in handboeken. Ze worden lokaal en internationaal geevalueerd. Regelmatige trainingen zorgen ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

Foto’s en kinderrechten

Onze Kleine Weeskinderen volgt een strikt mediabeleid om de persoonlijke rechten van de kinderen en jongeren te waarborgen. Feitelijke namen worden in officiele publicaties vervangen door aliassen. Biografische gegevens en de medische geschiedenis van kinderen en jongeren worden vertrouwelijk behandeld.

Foto’s moeten de waardigheid van kinderen en jongeren respecteren en kunnen alleen worden genomen met toestemming van de betrokken persoon (of van een verantwoordelijke volwassene in het geval van minderjarigen/jonge kinderen).

Foto’s van kinderen of patienten die in de omliggende gemeenschappen wonen, kunnen alleen worden gemaakt met toestemming van een ouder of voogd.

We handhaven deze standaarden ook in het media- en PR-werk van Onze Kleine Weeskinderen. De peters en meters, donateurs en medewerkers worden allemaal bewust gemaakt van de rechten van de kinderen en jongeren.