Update coronavirus in Latijns-Amerika

Twee weken geleden hebben we u meegedeeld dat de Wereldgezondheidsorganisatie had aangekondigd dat het epicentrum van het coronavirus zich nu in Latijns-Amerika bevindt. We hebben u ook geïnformeerd over de moeilijke beslissingen die onze grote familie moest nemen om het coronavirus in te dijken in onze kinderdorpen. U kunt er HIER meer over lezen.

Op dit moment werd in alle negen landen in Latijns-Amerika waar Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) actief is, een toename van coronagevallen gezien.

In de Dominicaanse Republiek zijn er officieel 35.148 bevestigde gevallen en in Honduras 23.943. Ook in El Salvador is een toename van coronapatiënten waargenomen.

Image may contain: 1 person, sitting, baby and outdoor

Ook al was Peru een van de eerste landen in Latijns-Amerika waar de lockdown werd toegepast (op 16 maart), vielen er meer dan 10.000 doden en hebben ze nog steeds te kampen met meer dan 300.000 besmette personen.

De snelle reactie op Covid-19 in Peru kwam tot stand toen de regering zich realiseerde dat ze slecht voorbereid waren op een pandemie. Immers, er zijn slechts 500 IC-bedden in voor 32 miljoen mensen in heel het land.

Eén van de grote redenen waarom het aantal besmettingen zo is toegenomen in Peru, is armoede. Niet veel mensen hebben bijvoorbeeld een koelkast. Daardoor moeten ze tijdens de lockdown toch vaak winkelen. Sociale afstand wordt bovendien niet vaak afgedwongen in marktplaatsen of supermarkten.

De gebieden met het hoogste aantal besmettingen zijn de sloppenwijken in Lima, het Amazonegebied en de noordelijke regio’s waar veel armoede heerst. Veel mensen in die regio’s zijn seizoensarbeiders. Zij komen een deel van het jaar naar Lima om de eindjes aan elkaar te knopen voor hun gezin. In tijden van crisis zijn het vaak net die gezinnen, die het zwaarst getroffen worden.

Dat geldt ook voor de kwetsbare kinderen en de families die ons kinderdorp NPH Peru ondersteunt. De medewerkers vertellen dat hongerige gezinnen buiten de deuren van het kinderdorp in de rij staan om voedselpakketten te ontvangen.

Wij proberen zoveel mogelijk bijstand te verlenen aan deze gezinnen, maar we verwachten dat de vraag om hulp binnenkort nog groter zal zijn. U kunt deze kwetsbare kinderen en gezinnen in Peru helpen tijdens de pandemie door hier te doneren:

doe nu een gift

Alvast bedankt!

Onze directeur deelt haar zorgen in tijden van corona

De laatste weken werd de wereld op zijn kop gezet door de pandemie. Ondanks die chaos, hebben we vele vormen van solidariteit zien ontstaan.

Zoals we u recent hebben geïnformeerd, heeft onze organisatie belangrijke maatregelen genomen tegen het coronavirus in de kinderdorpen. We kunnen u met opluchting meedelen dat tot op heden, geen gevallen werden ontdekt.

Wij worden nochtans met enorme problemen geconfronteerd. Niet alleen in onze 11 kinderdorpen, maar ook in onze gemeenschapsprogramma’s. Gezien de huidige situatie is uw hulp meer dan ooit dringend en van levensbelang in deze al verzwakte landen. De gevolgen van de lockdown zijn aanzienlijk in België. U moet weten dat ze daar rampzalig zijn.

De voedselprijzen zijn omhooggeschoten. De meeste mensen in deze landen eten naargelang van wat ze die dag hebben verdiend. Ze hebben dus niet genoeg geld om eten te kopen als ze niet werken. Bovendien is de sluiting van scholen een ramp voor de armste gezinnen: zo veel kinderen krijgen nu geen middagmaaltijd meer, vaak hun enige maaltijd van de dag. Velen lijden daardoor aan ondervoeding. U kan zich dan ook inbeelden dat wij dat niet kunnen laten gebeuren.

Daarom steken wij de handen uit de mouwen en delen we onder andere in Guatemala en El Salvador voedsel uit aan de arme gemeenschappen rondom de kinderdorpen.

Astrid, onze vrijwilliger in Honduras, moest door de pandemie terugkeren naar België.

Ze deelt haar zorgen met ons:

Hoe lang zullen deze voorraden strekken? Wat als er een zeer droge zomer aankomt? Wat als de chauffeurs die eten brengen op termijn nergens nog iets kunnen vinden? Ik ben bang voor wat er zal gebeuren in Latijns-Amerika en Haïti. Ik voel hier in België veel solidariteit en aandacht voor het welzijn van elkaar. In Honduras is dit in de huidige situatie niet mogelijk. Met een gezondheidssysteem dat al lang voor de crisis in elkaar stortte, kunnen ze dit virus niet onder controle houden. Vooral de armen, en dus de meerderheid, zullen het enorm moeilijk krijgen en zwaar lijden. Het doet me erg veel pijn om te zien hoe het daar gaat en nog meer als ik aan de toekomst denk.

Is dat niet hartverscheurend? De lokale bevolking rekent op onze klinieken op het vlak van medische zorg en transport van patiënten voor medische noodgevallen. Maar onze zorginstellingen hebben niet voldoende beschermingsmiddelen om met een dergelijke crisis om te gaan.

En toch moeten we in staat zijn de nodige basiszorg te verlenen aan milde coronagevallen. We moeten patiënten in ernstige of kritieke staat naar ziekenhuizen kunnen doorverwijzen. Er staan levens op het spel, zoals dat van de Dormond.

“Dormond is 20 jaar oud en vreselijk ziek. Hij werd positief getest voor het coronavirus. Dat weet hij. Elke keer als iemand in zijn buurt komt, haast hij zich om zijn masker aan te doen zodat we niet besmet worden, ook al verstikt het hem. Dormond is er erg slecht aan toe en hij vraagt mij om de kwade geesten, die hem het leven willen ontnemen, te verjagen. Ondertussen doen we alles wat we kunnen om hem te genezen met de weinige middelen die we hebben. Elke minuut telt …,” Rick Frechette, priester en dokter in ons St Damien-kinderziekenhuis in Haïti.

Het is niet gemakkelijk om thuis te blijven. Het is niet gemakkelijk om zich aan te passen aan de tekorten in de winkels. Maar denk aan degenen die geen huis hebben, die niet genoeg te eten hebben en die geen medische behandeling kunnen krijgen omdat ze het zich gewoon niet kunnen veroorloven …

We hebben uw hulp dringend nodig, zodat we de crisis die onze kinderdorpen en de arme gemeenschappen bedreigt, het hoofd kunnen bieden.

Doe vandaag nog een gift a.u.b. Help ons om voor de meest kwetsbaren te zorgen.

doneer

Zorgen voor elkaar: juist nu!

Het coronavirus bedreigt alles en iedereen en verspreidt zich ook in Latijns-Amerika en Haïti. Alleen al in Peru zijn er al meer dan 50.000 besmettingen. In die landen met een zeer fragiel zorgsysteem zijn de gevolgen van een uitbraak voor de meest kwetsbaren niet te overzien..

Onze grote familie doet hun uiterste best om zich voor te bereiden op het ergste.

Al onze kinderdorpen hebben de volgende beschermende maatregelen genomen:

  • Alle kinderen zijn op de hoogte van de situatie en houden zich aan strikte hygiënevoorschriften.
  • Personeel dat thuis kan werken, doet dat.
  • Alleen essentiële leveringen (water, voedsel…) zijn toegestaan in onze kinderdorpen en de bezorgers moeten hun handen wassen en een masker opzetten voordat ze binnenkomen.
  • Het personeel dat belast is met het dagelijks welzijn van de kinderen en de opvoeders blijven gedurende de gehele quarantaineperiode in het kinderdorp.

Ons St Damien-kinderziekenhuis in Haïti, anticipeert op de crisis geneesmiddelen, ontsmettende handgels en beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen…) te verzamelen.

Er zijn handwasstations toegevoegd en iedereen die het ziekenhuis binnenkomt of verlaat wordt actief aangemoedigd om er gebruik van te maken, ook voorbijgangers. Al deze mensen worden ook uitgenodigd om hun omgeving te informeren over het belang van hygiëne, wat levens kan redden.

This image has an empty alt attribute; its file name is mailchimp-photo-2-1024x683.jpeg

In landen als Haïti, waar de sanitaire omstandigheden slecht zijn en waar de toegang tot voedsel en drinkwater beperkt is, kan de komst van een virus zoals COVID-19 verschrikkelijke gevolgen hebben, aangezien de bevolking zich al in een zeer kwetsbare situatie bevindt. Maar dit is niet onze enige zorg.

De lockdown veroorzaakt namelijk ook een voedseltekort.Voedsel is veel moeilijker te verkrijgen voor onze kinderen en gezinnen in de gemeenschappen. Vele dorpen en steden staan nu onder militair toezicht en worden afgeschermd door controleposten. De verkoop op straat is verboden en boeren kunnen dus niet hun producten verkopen. Daarbij is de prijs van voeding omhooggeschoten. In Mexico bijvoorbeeld, kosten eieren nu 50% meer.

Heel veel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt en in landen zonder sociaal of financieel vangnet betekent geen job, geen eten. Het gevolg van dit alles is dat de kinderen uit de arme gemeenschappen die bij ons naar school gaan, nu vaak meerdere maaltijden per dag missen!

Het internationaal team van NPH dat zich bezighoudt met de gemeenschapsprogramma’s probeert in een aantal landen families, oudere mensen en verpleeghuizen te identificeren die onze hulp het hardst nodig hebben. Die bieden we waar mogelijk voedsel aan.

We doen er alles aan om een rampscenario te voorkomen!

Met € 15 draag je bij aan een voedselpakket voor een arm gezin. Helpt u mee? Doe dan een donatie via de onderstaande knop!

We zullen u op de hoogte houden via de website en onze sociale netwerken. ALVAST BEDANKT voor uw broodnodige steun!

doneer

Dernières informations sur le coronavirus en Amérique latine

Il y a deux semaines, nous vous avions indiqué que l’Organisation mondiale de la santé avait annoncé que l’épicentre du coronavirus se trouvait désormais en Amérique latine. Nous vous avons également rapporté les décisions difficiles que notre grande famille a dû prendre pour contenir le coronavirus hors de nos villages d’enfants. Vous pouvez en lire plus ICI.

Actuellement, une augmentation du nombre de cas de coronavirus a été observée dans les neuf pays d’Amérique latine où Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) est actif.

Il y a officiellement 35 148 cas confirmés en République dominicaine et 23 943 au Honduras. Au Salvador également, une augmentation du nombre de patients atteints de coronavirus a été observée.

Image may contain: 1 person, sitting, baby and outdoor

Bien que le Pérou ait été l’un des premiers pays d’Amérique latine à appliquer le blocus (le 16 mars), plus de 10 000 personnes sont décédées et plus de 300 000 autres sont encore infectées.

La réponse rapide au Covid-19 au Pérou est intervenue lorsque le gouvernement a réalisé qu’il était mal préparé à une pandémie. En effet, il n’y a que 500 lits de soins intensifs pour 32 millions de personnes dans tout le pays.

L’une des principales raisons pour lesquelles le nombre d’infections a tant augmenté au Pérou est la pauvreté. Peu de gens ont un réfrigérateur, par exemple. C’est pourquoi ils doivent souvent faire leurs courses pendant le confinement. En outre, la distance sociale n’est pas souvent respectée sur les marchés ou dans les supermarchés.

Les zones les plus touchées sont les bidonvilles de Lima, l’Amazonie et les régions du nord où la pauvreté est très présente. De nombreuses personnes dans ces régions sont des travailleurs saisonniers. Ils viennent à Lima une partie de l’année pour joindre les deux bouts pour leur famille. En temps de crise, ce sont souvent les familles qui sont les plus touchées.

This image has an empty alt attribute; its file name is NPH-Peru_2019_Farm_42-1024x683.jpg

Cela s’applique également aux enfants vulnérables et aux familles que notre village d’enfants NPH Pérou soutient. Les employés nous expliquent que des familles affamées font la queue devant les portes du village d’enfants pour recevoir des colis alimentaires.

Nous essayons d’aider autant que possible ces familles, mais nous nous attendons à ce que la demande d’aide soit bientôt encore plus importante. Vous pouvez aider ces enfants et familles vulnérables au Pérou pendant la pandémie en faisant un don ici :

Faites un don maintenant

Merci d’avance !

Haal meer voordeel uit uw giften!

Wij zijn heel blij u te informeren de federale regering vorige week heeft besloten om de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 te verhogen van 45% naar 60%.

Image may contain: 2 people, tree, child and outdoor

Dit betekent dat voor uw giften van €40 of meer aan Onze Kleine Weeskinderen, u dit jaar een fiscaal voordeel krijgt van 60%. Dit geldt ook voor al uw bijdragen die u al eerder in 2020 schonk. 

Bijvoorbeeld: als u sinds het begin van dit jaar in totaal al €40 heeft geschonken, kost het u daadwerkelijk slechts €16. 

Het is fantastisch nieuws voor u, maar ook voor onze kinderen in Latijns-Amerika en Haïti! 

Dankzij uw solidariteit kunnen we nog meer kinderen helpen tijdens deze moeilijke tijden. Alvast bedankt! 

Ik wil helpen

Marlie: van overlevingskans nul naar aangesterkte baby

Toen Antoinette in oktober 2019 het Saint Damienkinderziekenhuis van NPH Haiti binnenkwam, had ze dringend medische hulp nodig. Ze stond op het punt te bevallen, want haar vliezen waren gebroken. Alleen, ze was nog maar zes maanden zwanger. Geen gunstig vooruitzicht dus. En dan doken allerlei complicaties op…

Antoinette was overgebracht naar Saint Damien omdat ze daar wel de faciliteiten hebben om risicovolle zwangerschappen te behandelen.

Het ziekenhuis in haar buurt was daar namelijk niet voor uitgerust. Ze kreeg de deskundige zorg die ze nodig had om de bevalling een maand lang te voorkomen. In november beviel ze via een keizersnede.

Baby Marlie werd geboren na slechts 29 weken zwangerschap, woog amper 930 gram en had enkele zware aandoeningen. Ze moest gereanimeerd worden voordat ze naar de afdeling neonatologie kon worden overgebracht. Een röntgenfoto toonde een longaandoening, een gevolg van de vroeggeboorte. Haar ademhalingssysteem wou ondanks therapie niet stabiliseren. Op dag 13 kreeg Marlie een ademstilstand en moest ze gereanimeerd worden. Ze had bovendien een infectie. Op dag 18 ademde ze nog steeds moeizaam en had ze ernstige bloedarmoede. Een bloedtransfusie volgde. Na een maand ziekenhuisopname bleef de bloedarmoede aanhouden en kreeg ze nog twee transfusies. Op dag 44 kreeg ze haar vierde bloedtransfusie. Na 51 dagen werd ze overgebracht naar de ‘Kangaroo Care’ om aan te sterken.

Op haar 75e levensdag woog ze 1,5 kg en mocht ze definitief in de armen van haar mama liggen. Antoinette is dankbaar voor de zorg die zij en haar dochtertje kregen in ons kinderziekenhuis. Medische zorg die in een ander ziekenhuis onbetaalbaar zou zijn. Ze maakt kralen voor kleding en handwerk en verdient maar een paar dollar per maand, net genoeg om te overleven. Door de coronacrisis blijven toeristen weg en heeft ze geen werk. Ook het inkomen van haar man is als taxichauffeur laag.

Na het betalen van de huur en brandstof blijft er maar weinig over… Een situatie die vele families helaas kennen. ‘Ik wil dat ook andere kinderen deskundig behandeld kunnen worden door een kinderarts. Marlie kreeg een kans op leven. Ik hoop dat God het ziekenhuis en het personeel zal blijven zegenen.’, vertelt Antoinette dankbaar.

COVID-19 update van onze kinderdorpen in Latijns-Amerika en Haïti

Zoals u misschien al heeft gelezen, is Latijns-Amerika nu het epicentrum van de COVID-19 gezondheidscrisis.

In de landen waar NPH actief is, worden in Peru en Mexico het hoogste aantal gevallen per week gemeld. In Guatemala en Bolivia is er wekelijks een aanzienlijke toename van nieuwe gevallen.

Image may contain: 2 people, people standing and outdoor

We kregen vandaag het bericht dat in de meeste gemeenschappen in de omgeving van onze kinderdorpen nu ook mensen die positief testen op het coronavirus.

We kunnen met een gerust hart zeggen dat we tot nu toe geen grote uitbraken kennen in onze kinderdorpen en dat de veiligheidsprotocollen en inperkingsmechanismen nog steeds van kracht zijn.

Zo konden we eventuele uitbraken snel onder controle krijgen. Nochtans is NPH niet immuun tegen het virus en hebben we nu ook in onze kinderdorpen 3 positieve gevallen bij het personeel. Zij krijgen de gepaste behandeling van onze lokale medische diensten en de gezondheidsdeskundigen.

Het getroffen personeel stelt het momenteel gelukkig goed en zullen het virus overwinnen zonder verdere complicaties.

De lokale gezondheidsteams binnen onze kinderdorpen blijven waakzaam: de temperaturen van de kinderen worden elke dag gemeten, symptomatische gevallen worden elke dag onderzocht, er wordt afstand gehouden van elkaar, het personeel draagt maskers en er worden quarantainemaatregelen toegepast opdat het virus geen verdere schade toebrengt aan de kinderen en het personeel in onze kinderdorpen.

In alle kinderdorpen worden specifieke plaatsen voorzien voor de isolatie en behandeling van patiënten met een lichte of vermoedelijke symptomen. De kinderdorpen hebben ook actieplannen ontwikkeld om zich voor te bereiden voor verschillende mogelijke scenario’s.

Het personeel in de kinderdorpen heeft toegegeven dat er momenteel sprake is van collectieve uitputting. Elke dag luisteren ze naar berichten over ziekenhuizen die bezwijken en het hoge aantal overlijdens. We willen daarmee benadrukken dat onze regio kwetsbaarder is dan ooit.

Het is daarom van levensbelang dat ons medisch personeel alles doet wat kan om zowel onze kinderen als ons personeel veilig te stellen en dat ze daarvoor de nodige middelen krijgen.  

Daarom doe ik vandaag beroep op uw solidariteit. Uw gift is nu meer dan ooit noodzakelijk om onze missie voort te zetten en onze kinderen te beschermen.

Alstublieft, maak de bijdrage van uw keuze vandaag nog over.

doe nu een gift

Tropische storm Amanda treft El Salvador

De tropische storm Amanda heeft op 30 mei El Salvador zwaar getroffen. De storm ging gepaard met veel regen en wind. Vele families in het land werden er het slachtoffer van. President Nayib Bukele heeft meteen erna voor 15 dagen de noodtoestand afgekondigd.

De slachtoffers tellen verschillende gezinnen waarvan de kinderen deelnemen aan de gemeenschapsprogramma’s van NPH. Gelukkig zijn alle kinderen veilig en wel.

NPH schoot die families in nood te hulp.

De meeste van die gezinnen wonen in huizen die gebouwd zijn van eenvoudige materialen, zoals plaatwerk en aarde vloeren. Daardoor zijn ze het meest kwetsbaar voor natuurrampen en tropische stormen zoals Amanda.

huizen na de storm in El Salvador

Meteen na het opmeten van de schade die veroorzaakt werd door de storm, kregen 11 families onze hulp. Daarom vertrok ons personeel de volgende dag naar de getroffen gebieden om o.a. matrassen, dekens en voedsel uit te delen. Meerdere gezinnen verloren hun huis door de overstromingen en landverschuivingen die met de storm gepaard gingen. Zij werden naar verschillende opvangcentra van de Salvadoraanse regering gebracht.

De situatie zal zware gevolgen hebben voor vele arme gezinnen in El Salvador, die al door de COVID-19-pandemie getroffen waren. Wij hebben tot op heden zoveel bijstand als mogelijk verleend, maar we verwachten dat de vraag om hulp binnenkort nog groter zal zijn.

We zullen u op de hoogte houden van de situatie. Intussen kunt u altijd hier meer informatie vinden over de COVID-19 pandemie in Latijns-Amerika en Haïti, en kunt u hier meer informatie vinden over onze gemeenschapsprogramma’s.

Een overzicht van de verwezenlijkingen in 2019

Dankzij de hulp van onze donateurs en WereldOuders hebben we in 2019 een heel aantal projecten kunnen verwezenlijken in onze kinderdorpen : duizendmaal DANK voor uw steun!

Hierbij een overzicht van een aantal verwezenlijkingen in de 9 landen waar we actief zijn.

MEXICO

Nieuwe huizen

In 2019 werden er in Miacatlán 4 nieuwe huizen afgewerkt en 3 verbouwd voor meer privacy. Voort-aan slapen de kinderen er niet meer volgens leeftijd, maar per familie. De volgende jaren willen we ook de rest van de woonhuizen zo verbouwen.

This image has an empty alt attribute; its file name is constructionHN.jpg

PERU

Opening van onze biotuin

Vorig jaar gingen we met onze biotuin van start die deel uitmaakt van een duurzaam landbouwproject. De groenten kweken we zelf en worden voor eigen consumptie gebruikt. Zo komt er meer budget vrij en zijn we zelfredzaam. In 2020 willen we overschotten op de markt verkopen.

This image has an empty alt attribute; its file name is peeeruu.jpg

HAÏTI

St Damien-kinderziekenhuis

In 2019 konden meer mama’s in ons ziekenhuis bevallen: van 180 bevallingen per maand naar 250. Dit was nodig omdat o.a. Artsen Zonder Grenzen een materniteit in de buurt sloot en St Damien nog belangrijker werd toen de socio-politieke onrust in het land toenam.

This image has an empty alt attribute; its file name is hospitalmaternite.jpg

GUATEMALA

Gratis kinderopvang

Vorig jaar openden we een nieuw en gratis kinderdagverblijf voor kinderen van alleenstaande moeders, zodat ze met een gerust hart kunnen gaan werken. Het biedt momenteel 21 kinderen uit de nabijgelegen gemeenschap integraal onderwijs aan.

This image has an empty alt attribute; its file name is gttt.jpg

HONDURAS

Familiecentrum San José

Honduras begon met de bouw van het familiecentrum San José in de naburige gemeenschappen, Mata de Plátano en Pueblo Nuevo. Ons team werkt momenteel met 4 scholen in het gebied en voert evaluaties uit om de problemen te identificeren en oplossingen te zoeken. We voorzien het einde van de bouwwerken in 2020.

This image has an empty alt attribute; its file name is mexicooo.jpg

EL SALVADOR

20 jaar bestaan

In 2019 vierde het kinderdorp in El Salvador haar 20-jarig bestaan. Sinds de oprichting werden al meer dan 900 pequeños (kinderen) opgevangen. Voor die gelegenheid opende het kinderdorp ook 3 nieuwe klasruimtes : een mentale behendigheidscursus, een bijlesklas en een speelzaal.

DOMINICAANSE REPUBLIEK

Transitiehuis

Na de succesvolle opening van het transitiehuis in 2018 kregen meer dan 50 kinderen hulp via ons transitiehuis ‘Niños de Dios’. Het transitiehuis in Monte Plata helpt de Dominicaanse gezinnen te versterken door te zorgen voor kinderen die in risicovolle situaties leven, totdat hun situatie verbetert.

This image has an empty alt attribute; its file name is fotokb.jpg

BOLIVIA

Bouwwerken in het kinderdorp

We hebben ons project voor de wederopbouw van de woonhuizen kunnen voortzetten door dit jaar de bouw van 3 huizen af te ronden. Deze 3 huizen zijn herbouwd met duurzame ramen, muren en daken die veiliger zijn, vooral tijdens het regenseizoen. We hebben ook een melkveehouderij en weiland voor de koeien kunnen bouwen, zodat ze kunnen worden getransporteerd en gevaccineerd.

NICARAGUA

Langzaam terugkeer tot het normale leven

Hoewel de sociaal-politieke situatie van het land niet volledig is opgehouden, werden de academische cycli volledig doorlopen en had het geen invloed op de schoolresultaten in 2019. Zo kon onder andere opleiding in afvalbeheer en recyclage, persoonlijke hygiëne en gezonde voeding volgen voltooid worden.

Zorgen voor elkaar : het Covid 19 virus maakt ook slachtoffers in Latijns-Amerika

In deze moeilijke tijden doet ons klein team er alles aan om de essentie van haar activiteiten te waarborgen

In deze moeilijke tijden doet ons klein team er alles aan om de essentie van haar activiteiten te waarborgen en de kinderen en families in Latijns-Amerika en Haïti te helpen. Daar woedt het virus ondertussen ook en wachten de mensen met een bang hart op de verdere ontwikkelingen…

We staan voor een aantal enorme uitdagingen. We moeten doorgaan met ons alledaagse werk en zorg bieden aan de kinderen die onder onze hoede zijn. Het zijn onze kinderen. Ze hebben niemand anders. In de meeste landen in Latijns-Amerika zijn niet meer dan 100 bedden op de intensieve zorgen beschikbaar. Daarom is voorlichting om de verspreiding van het virus tegen te gaan, de sleutel om de crisis te doorstaan. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor al onze medewerkers.

Onze partnerorganisatie, NPH, heeft alvast de nodige voorzorgen genomen in de kinderdorpen om een uitbraak te voorkomen. De kinderen wassen zeer regelmatig hun handen en bewaren afstand. We proberen ook de stroom van voedsel en medicijnen voor onze projecten te garanderen. Denk aan alle materialen zoals thermometers, mondmaskers, handschoenen etc. voor ons St. Damien kinderziekenhuis in Haïti, waar ieder jaar meer dan 90.000 kinderen afhankelijk zijn van onze zorg.

Bovendien hebben de meeste regeringen in de regio besloten de scholen te sluiten om het aantal besmettingen zoveel mogelijk te beperken. Maar dit betekent dat miljoenen kinderen risico’s lopen, omdat de lunch die ze op school krijgen vaak de enige maaltijd is die ze de hele dag krijgen. Een regelrechte ramp. Wij willen via onze programma’s mee helpen.*

Het virus zorgt voor grote moeilijkheden, waar ook ter wereld, maar de kwetsbare medische zorg in Latijns- Amerika en Haïti zorgt voor extra uitdagingen. De toekomst van onze kinderen hangt af van de vrijgevigheid van mensen zoals u. Via onze programma’s willen we de gezinnen uit de arme gemeenschappen helpen. Daarom hebben we uw hulp hard nodig!

Help mee om het virus buiten de deur van onze programma’s te houden en zorg ervoor dat we ons werk zo veel mogelijk kunnen voortzetten, dankzij uw gift a.u.b.!

DANK U!

*Voor meer informatie kan u terecht op: Mondiaal Nieuws

‘Comedor Infantil’ in Honduras

In het zeer arme Honduras kunnen veel ouders hun kinderen onvoldoende voeden.

Het team van Onze Kleine Weeskinderen zag er vorige maand met eigen ogen de grote armoede: ondervoede kinderen, extreme leefomstandigheden, bendes. ‘De situatie is er dramatisch. We beseffen nu nog beter hoe erg het eraan toegaat. Ik werd er stil van’, vertelt Joëlle Pollentier, directeur. In onze ‘Comedor Infantil’ (kinderkantine), gelegen in de arme gemeenschap van Talanga, geven we 30 kinderen een veilige plek waar ze bijles kunnen volgen en ‘s middags een warme maaltijd krijgen.

Vaak de enige van de dag!

Zo proberen we het lijden voor veel gezinnen in de omgeving te verlichten. Ondersteun mee dit project en help ons met een gift!