Opvoeden van kinderen, veranderen van levens

De organisatie Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) werkt samen met maatschappelijk werkers en jeugdrechtbanken in de 9 landen waar ze actief is. Als een kind wees is, zich in een risicovolle situatie bevindt (door nalatendheid, misbruik of ondervoeding) of op straat leeft, worden onze maatschappelijk werkers namelijk door het Ministerie van Justitie gecontacteerd. De rechter kan op dat moment beslissen om het kind aan ons toe te vertrouwen, indien niemand voor hem/haar kan zorgen. Die kinderen worden in dat geval opgevangen in de grote familie van NPH.

Lees hieronder meer over wat we doen:

Nuestros Pequenos Hermanos (NPH) ondersteunt actief de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals SDG 2030), zoals aangenomen door de Verenigde Naties. De 17 Sustainable Development Goals hebben als doel een einde te maken aan armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en onrechtvaardigheid.

De initiatieven van NPH Belgium in Latijns-Amerika zijn direct gelinkt aan 6 ontwikkelingsdoelstellingen:

DOELSTELLING 1: BEËINDIG ARMOEDE OVERAL EN IN AL HAAR VORMEN

NPH Belgium werkt op vele vlakken rond armoedebestrijding in Latijns- Amerika en het Caraïbische gebied. In de 9 landen waar we actief zijn, houdt dit onder andere in: de opvang van wezen, verlaten en achtergestelde kinderen, het bieden van kwalitatief onderwijs en het verstrekken van medische zorgen aan kansarme kinderen, het bijstaan van moeders door  kinderopvang en het bieden van werk, gezondheidszorg en microkredieten aan arme gezinnen.

DOELSTELLING 2: BEËINDIG HONGER, BEREIK VOEDSELZEKERHEID, PROMOOT DUURZAME LANDBOUW

In de kinderdorpen wordt er al een 10-tal jaar aan duurzame landbouw gedaan. Talrijke landbouw-, veeteelt- en viscultuur projecten maken dat de voedingskosten gedrukt worden en dat kwalitatieve ingrediënten aangeboden worden. Vele kinderdorpen zijn voor een groot stuk zelfvoorzienend in hun voedselvoorziening. Voor de kinderen zijn deze projecten ook van grote waarde omdat ze er veel van leren. De lokale gemeenschap kan eveneens voor een kleine prijs een deel van de opbrengst kopen.

DOELSTELLING 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN VOOR IEDEREEN

Met de oprichting van tal van medische centra, zowel in de kinderdorpen als erbuiten, kunnen zowel de opgevangen kinderen als kinderen uit de arme buurtgemeenschappen genieten van medische zorgen en preventieve maatregelen tegen ziektes, zoals het toedienen van vaccins. Goede contacten met gespecialiseerde artsen en chirurgen van over heel de wereld bieden ook externe mensen de kans om levensreddende operaties en behandelingen te bekomen in onze medische faciliteiten, zoals bijvoorbeeld het kinderziekenhuis ‘St. Damien’ in Haïti.

DOELSTELLING 4: KWALITATIEF ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

Zowel de opgevangen kinderen als kinderen uit de lokale, extreem arme gemeenschappen rond de kinderdorpen genieten van gratis onderwijs en praktijkgerichte  opleidingen. Elk schoolgaand kind krijgt iedere middag een warme maaltijd. NPH internationaal geeft tienduizenden kinderen de kans om zich te ontwikkelen waardoor hun toekomstperspectieven fors verbeteren. Kinderen die de intellectuele capaciteiten hebben om verder te studeren, kunnen zelfs naar de universiteit. Studiebeurzen en gulle schenkers maken dit mogelijk.

DOELSTELLING 5: GELIJKE RECHTEN VOOR JONGENS EN MEISJES

Dat meisjes dezelfde kansen en rechten hebben als jongens is heel belangrijk voor NPH Belgium. Onze partnerorganisatie hecht grote waarde aan onderwijs en vorming voor iedereen. Om de meisjes klaar te stomen om later, in een mannenwereld hun stem te laten gelden, kunnen ze zich aansluiten bij de speciaal voor hen opgerichte interne leiderschap groep ‘Chicas Poderosas’, vertaald als ‘krachtige, sterke meisjes’. Hier leren ze onder andere zich te verweren tegen seksistisch gedrag, zich cultureel te ontwikkelen en te praten over actuele belangrijke thema’s.

 

DOELSTELLING 6: SCHOON WATER EN SANITAIRE HYGIENE VOOR IEDEREEN

Voldoende en zuiver drinkwater en een goede persoonlijke hygiëne liggen aan de basis van een goede gezondheid. Onze partnerorganisatie controleert in al haar infrastructuren continu de kwaliteit van het water en zorgt voor propere sanitaire voorzieningen. Bacteriën en gevaarlijke bestanddelen in de publieke watervoorziening zorgden voor ziektes bij kinderen. Daarom werd er in elk kinderdorp een waterzuiveringssysteem geïnstalleerd waar vuil water gerecycleerd en gepurifieerd wordt en gebruikt wordt voor de landbouwprojecten. In Haïti wordt zuiver water uitgedeeld aan de lokale bevolking en werden waterpompen en sanitaire voorzieningen geïnstalleerd in de sloppenwijken.