De impact van onze donateurs tijdens de lockdown in Latijns Amerika

Beseft u wel wat voor een impact onze donateurs hebben gehad gedurende de lockdown in Latijns Amerika?

Zo veel families die we hebben kunnen steunen… U kan het zich niet voorstellen!

De familie Lozano Canales is er één van. Dit gezin leeft in Santa Catharina Punula, een arme wijk van Guatemala City, waar vervuiling, bendes en drugs deel uitmaken van het straatbeeld.

De zeven familieleden leven samen in een éénkamerappartementje en delen twee bedden. Door de coronacrisis verloor Christina haar werk als kuisvrouw.

Haar dochters helpen haar door vuurhout en popcorn te verkopen. Op een goede dag verdienen ze €5, net voldoende voor één dag eten voor de hele familie. Stel u voor … Ondanks alle tegenslag, getuigt de familie van enorme wilskracht.

‘Het coronavirus heeft ons leven in elk opzicht overhoop gehaald. Op dit moment overleven we enkel en alleen dankzij de steun van NPH (OKW), wat voor ons een ware zegen is.

Mijn kinderen krijgen namelijk eten, schoolmateriaal en hygiëneproducten. Ik heb het gevoel dat we zonder jullie, als familie verloren zouden zijn.’ zegt Christina.

Dank u wel aan iedereen die ons steunt!

Bekijk hier de andere families die we hebben kunnen steunen met behulp van onze donateurs:

Dank u wel : u denkt aan mij, ondanks dat u ver weg bent …

Julio, een jongen uit het kinderdorp van NPH Honduras heeft een brief geschreven aan onze donateurs om hen te vertellen hoe hij de crisis ervaart en hoe ongelooflijk dankbaar hij is voor uw steun. Julio verloor zijn mama op jonge leeftijd en leeft met zijn twee broertjes bij ons, omdat zijn familie niet voor hen konden zorgen.

Hieronder hebben we zijn brief vertaald voor u:

Hallo lieve mensen, Hoe gaat het met u? Ik hoop dat het goed gaat met uw gezondheid. Met mij gaat alles goed, Godzijdank. Tijdens de Covid-19 crisis waarin we zitten, heb ik me niet alleen beschermd gevoeld, maar ook bezorgd omdat ik familie, vrienden en mensen heb die om mij geven, zoals u, donateurs.

Ik ben God zo dankbaar omdat Hij mensen op mijn weg zet die zich over mij ontfermen, zonder dat ze daarvoor iets terug moeten krijgen.

Dank u wel. Wat ik het leukste vind aan de quarantaine is dat ik tijd kan doorbrengen met onze grote NPH-familie. Wat ik niet leuk vind, is dat wij niet overal naartoe mogen gaan. Wij bidden allemaal dat deze pandemie snel voorbij is, zodat wij onze familie en vrienden weer mogen terug zien.

Ik heb veel gedaan gedurende de quarantaine: lezen, tekenen, sporten, films kijken en koken. Ik maak het huiswerk dat de leerkrachten mij opdragen en doe ook de noodzakelijke huishoudelijke taken om het woonhuis proper te houden. Ik ruim daarom altijd mijn persoonlijke spullen op.

Ik wil graag mijn brief afsluiten met een grote ‘dank u’, aan u gericht. Liefde meet zich niet altijd door nabijheid, cadeautjes of fysiek contact. Soms komt liefde tot uiting wanneer iemand aan je denkt, iemand voor je bidt of wanneer iemand die ver is, naar je vraagt. Dank u wel : u denkt aan mij, ondanks dat u ver weg bent en ondanks dat we elkaar niet persoonlijk kennen.

Dank u voor uw liefde.
Julio

U kunt ook zijn brief in het Spaans lezen HIER

Ik wil helpen

Update coronavirus in Latijns-Amerika

Twee weken geleden hebben we u meegedeeld dat de Wereldgezondheidsorganisatie had aangekondigd dat het epicentrum van het coronavirus zich nu in Latijns-Amerika bevindt. We hebben u ook geïnformeerd over de moeilijke beslissingen die onze grote familie moest nemen om het coronavirus in te dijken in onze kinderdorpen. U kunt er HIER meer over lezen.

Op dit moment werd in alle negen landen in Latijns-Amerika waar Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) actief is, een toename van coronagevallen gezien.

In de Dominicaanse Republiek zijn er officieel 35.148 bevestigde gevallen en in Honduras 23.943. Ook in El Salvador is een toename van coronapatiënten waargenomen.

Ook al was Peru een van de eerste landen in Latijns-Amerika waar de lockdown werd toegepast (op 16 maart), vielen er meer dan 10.000 doden en hebben ze nog steeds te kampen met meer dan 300.000 besmette personen.

De snelle reactie op Covid-19 in Peru kwam tot stand toen de regering zich realiseerde dat ze slecht voorbereid waren op een pandemie. Immers, er zijn slechts 500 IC-bedden in voor 32 miljoen mensen in heel het land.

Eén van de grote redenen waarom het aantal besmettingen zo is toegenomen in Peru, is armoede. Niet veel mensen hebben bijvoorbeeld een koelkast. Daardoor moeten ze tijdens de lockdown toch vaak winkelen. Sociale afstand wordt bovendien niet vaak afgedwongen in marktplaatsen of supermarkten.

De gebieden met het hoogste aantal besmettingen zijn de sloppenwijken in Lima, het Amazonegebied en de noordelijke regio’s waar veel armoede heerst. Veel mensen in die regio’s zijn seizoensarbeiders. Zij komen een deel van het jaar naar Lima om de eindjes aan elkaar te knopen voor hun gezin. In tijden van crisis zijn het vaak net die gezinnen, die het zwaarst getroffen worden.

Dat geldt ook voor de kwetsbare kinderen en de families die ons kinderdorp NPH Peru ondersteunt. De medewerkers vertellen dat hongerige gezinnen buiten de deuren van het kinderdorp in de rij staan om voedselpakketten te ontvangen.

Wij proberen zoveel mogelijk bijstand te verlenen aan deze gezinnen, maar we verwachten dat de vraag om hulp binnenkort nog groter zal zijn. U kunt deze kwetsbare kinderen en gezinnen in Peru helpen tijdens de pandemie door hier te doneren:

doe nu een gift

Alvast bedankt!

Onze directeur deelt haar zorgen in tijden van corona

De laatste weken werd de wereld op zijn kop gezet door de pandemie. Ondanks die chaos, hebben we vele vormen van solidariteit zien ontstaan.

Zoals we u recent hebben geïnformeerd, heeft onze organisatie belangrijke maatregelen genomen tegen het coronavirus in de kinderdorpen. We kunnen u met opluchting meedelen dat tot op heden, geen gevallen werden ontdekt.

Wij worden nochtans met enorme problemen geconfronteerd. Niet alleen in onze 11 kinderdorpen, maar ook in onze gemeenschapsprogramma’s. Gezien de huidige situatie is uw hulp meer dan ooit dringend en van levensbelang in deze al verzwakte landen. De gevolgen van de lockdown zijn aanzienlijk in België. U moet weten dat ze daar rampzalig zijn.

De voedselprijzen zijn omhooggeschoten. De meeste mensen in deze landen eten naargelang van wat ze die dag hebben verdiend. Ze hebben dus niet genoeg geld om eten te kopen als ze niet werken. Bovendien is de sluiting van scholen een ramp voor de armste gezinnen: zo veel kinderen krijgen nu geen middagmaaltijd meer, vaak hun enige maaltijd van de dag. Velen lijden daardoor aan ondervoeding. U kan zich dan ook inbeelden dat wij dat niet kunnen laten gebeuren.

Daarom steken wij de handen uit de mouwen en delen we onder andere in Guatemala en El Salvador voedsel uit aan de arme gemeenschappen rondom de kinderdorpen.

Astrid, onze vrijwilliger in Honduras, moest door de pandemie terugkeren naar België.

Ze deelt haar zorgen met ons:

Hoe lang zullen deze voorraden strekken? Wat als er een zeer droge zomer aankomt? Wat als de chauffeurs die eten brengen op termijn nergens nog iets kunnen vinden? Ik ben bang voor wat er zal gebeuren in Latijns-Amerika en Haïti. Ik voel hier in België veel solidariteit en aandacht voor het welzijn van elkaar. In Honduras is dit in de huidige situatie niet mogelijk. Met een gezondheidssysteem dat al lang voor de crisis in elkaar stortte, kunnen ze dit virus niet onder controle houden. Vooral de armen, en dus de meerderheid, zullen het enorm moeilijk krijgen en zwaar lijden. Het doet me erg veel pijn om te zien hoe het daar gaat en nog meer als ik aan de toekomst denk.

Is dat niet hartverscheurend? De lokale bevolking rekent op onze klinieken op het vlak van medische zorg en transport van patiënten voor medische noodgevallen. Maar onze zorginstellingen hebben niet voldoende beschermingsmiddelen om met een dergelijke crisis om te gaan.

En toch moeten we in staat zijn de nodige basiszorg te verlenen aan milde coronagevallen. We moeten patiënten in ernstige of kritieke staat naar ziekenhuizen kunnen doorverwijzen. Er staan levens op het spel, zoals dat van de Dormond.

“Dormond is 20 jaar oud en vreselijk ziek. Hij werd positief getest voor het coronavirus. Dat weet hij. Elke keer als iemand in zijn buurt komt, haast hij zich om zijn masker aan te doen zodat we niet besmet worden, ook al verstikt het hem. Dormond is er erg slecht aan toe en hij vraagt mij om de kwade geesten, die hem het leven willen ontnemen, te verjagen. Ondertussen doen we alles wat we kunnen om hem te genezen met de weinige middelen die we hebben. Elke minuut telt …,” Rick Frechette, priester en dokter in ons St Damien-kinderziekenhuis in Haïti.

Het is niet gemakkelijk om thuis te blijven. Het is niet gemakkelijk om zich aan te passen aan de tekorten in de winkels. Maar denk aan degenen die geen huis hebben, die niet genoeg te eten hebben en die geen medische behandeling kunnen krijgen omdat ze het zich gewoon niet kunnen veroorloven …

We hebben uw hulp dringend nodig, zodat we de crisis die onze kinderdorpen en de arme gemeenschappen bedreigt, het hoofd kunnen bieden.

Doe vandaag nog een gift a.u.b. Help ons om voor de meest kwetsbaren te zorgen.

doneer

Zorgen voor elkaar: juist nu!

Het coronavirus bedreigt alles en iedereen en verspreidt zich ook in Latijns-Amerika en Haïti. Alleen al in Peru zijn er al meer dan 50.000 besmettingen. In die landen met een zeer fragiel zorgsysteem zijn de gevolgen van een uitbraak voor de meest kwetsbaren niet te overzien..

Onze grote familie doet hun uiterste best om zich voor te bereiden op het ergste.

Al onze kinderdorpen hebben de volgende beschermende maatregelen genomen:

  • Alle kinderen zijn op de hoogte van de situatie en houden zich aan strikte hygiënevoorschriften.
  • Personeel dat thuis kan werken, doet dat.
  • Alleen essentiële leveringen (water, voedsel…) zijn toegestaan in onze kinderdorpen en de bezorgers moeten hun handen wassen en een masker opzetten voordat ze binnenkomen.
  • Het personeel dat belast is met het dagelijks welzijn van de kinderen en de opvoeders blijven gedurende de gehele quarantaineperiode in het kinderdorp.

Ons St Damien-kinderziekenhuis in Haïti, anticipeert op de crisis geneesmiddelen, ontsmettende handgels en beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen…) te verzamelen.

Er zijn handwasstations toegevoegd en iedereen die het ziekenhuis binnenkomt of verlaat wordt actief aangemoedigd om er gebruik van te maken, ook voorbijgangers. Al deze mensen worden ook uitgenodigd om hun omgeving te informeren over het belang van hygiëne, wat levens kan redden.

This image has an empty alt attribute; its file name is mailchimp-photo-2-1024x683.jpeg

In landen als Haïti, waar de sanitaire omstandigheden slecht zijn en waar de toegang tot voedsel en drinkwater beperkt is, kan de komst van een virus zoals COVID-19 verschrikkelijke gevolgen hebben, aangezien de bevolking zich al in een zeer kwetsbare situatie bevindt. Maar dit is niet onze enige zorg.

De lockdown veroorzaakt namelijk ook een voedseltekort.Voedsel is veel moeilijker te verkrijgen voor onze kinderen en gezinnen in de gemeenschappen. Vele dorpen en steden staan nu onder militair toezicht en worden afgeschermd door controleposten. De verkoop op straat is verboden en boeren kunnen dus niet hun producten verkopen. Daarbij is de prijs van voeding omhooggeschoten. In Mexico bijvoorbeeld, kosten eieren nu 50% meer.

Heel veel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt en in landen zonder sociaal of financieel vangnet betekent geen job, geen eten. Het gevolg van dit alles is dat de kinderen uit de arme gemeenschappen die bij ons naar school gaan, nu vaak meerdere maaltijden per dag missen!

Het internationaal team van NPH dat zich bezighoudt met de gemeenschapsprogramma’s probeert in een aantal landen families, oudere mensen en verpleeghuizen te identificeren die onze hulp het hardst nodig hebben. Die bieden we waar mogelijk voedsel aan.

We doen er alles aan om een rampscenario te voorkomen!

Met € 15 draag je bij aan een voedselpakket voor een arm gezin. Helpt u mee? Doe dan een donatie via de onderstaande knop!

We zullen u op de hoogte houden via de website en onze sociale netwerken. ALVAST BEDANKT voor uw broodnodige steun!

doneer